#SHRM14 Kongre Notları: ‘Bulaşıcı’ iletişim şans değil bilimseldir

“Ağızdan ağıza pazarlama geleneksel reklama göre 2 kat fazla satış getiriyor (McKinsey). Bu İK için ne demek? Şirket olarak çalışanlara söylediklerinize göre kendi aralarında konuştukları daha etkili…” İnsan kaynakları kongrelerinde en heyecanla beklediğim konuşmacılar işletme, özellikle de pazarlama kökenli konuşmacılar. İnsanları yeniliklere ikna ermek ve değişim yönetmek konusunda tecrübeli olan bu konuşmacıların farklı perspektifler kattığını… Read More #SHRM14 Kongre Notları: ‘Bulaşıcı’ iletişim şans değil bilimseldir